นที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอุทัย เอ็นดู ประธานสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ
Tidthamon Pha, บาสแบม บุ๊ค และ คนอื่นๆ อีก 22 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์