นายอุทัย เอ็นดู ประธานสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้เรียกประชุม​สภา​สมัย​สามัญ​ สมัย​ที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2566 ​ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ