เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นและหมวดทางหลวงวังเหนือ                                         ที่ได้อนุเคราะห์รถแบคโฮปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูกดอกไม้บริเวณหน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยา ณ โอกาสนี้