เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ณ.อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง