กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ

ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ