ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ