ภาพข่าว เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี