ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล                สมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ