นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ