ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ