ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล             สมาชิกสภา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังเหนือลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวโควิด -19                                      ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ