ร่วมประชุมคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่เช่าแผงขายของในตลาดสด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่เช่าแผงขายของ ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังเหนือมีข้อชี้แจงให้ทราบและร่วมกันปรึกษาหารือ การจัดระเบียบ การบริหารจัดการ รวมทั้งเรื่องต่อสัญญา ทั้งฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ เรื่องชี้แจงเข้าร่วมที่ประชุม

  1. การบริหารการจัดการในการปรับปรุงตลาดสดในส่วนต่างๆ
  2. ได้ติดตั้งเครื่องขายเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  3. สัญญาการเช่าแผงตลาดสดเดิม จะหมดสิ้นเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

แชร์บทความนี้