ร่วมประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดถนนคนเดินเสาร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการตลาดนัดถนนคนเดินวันเสาร์ ว่าด้วยการบริหารจัดการและการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดถนนคนเดินวันเสาร์ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการตลาดนัดไปในทิศทางเดียวกัน และในคราวเดียวกันนี้จะคัดเลือกคณะกรรมการตลาดนัดใหม่ประจำ พ.ศ.2566 ตามข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว

แชร์บทความนี้