นางศรีอร  คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19