วัดแพะใต้

ประวัติความเป็นมา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมีพระธุดงค์และผู้นำในหมู่บ้านสมัยนั้น เป็นผู้นำในการสร้างวัดและใช้ชื่อว่า ที่พักสงฆ์ศรีดอนมูล โดยมีพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนกันมาจำพรรษาเพื่อโปรดศรัทธาญาติโยม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะศรัทธาบ้านแพะใต้ได้นิมนต์ พระเอกพล ปญฺญาวชิโร วัดขันหอม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มาจำพรรษา ในเวลาต่อมาได้รับการตั้งวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ยกขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยใช้ชื่อว่า วัดแพะใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน วัดแพะใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิสุงคามสีมา กว้าง 18 เมตร ยาว 35 เมตร

ที่อยู่ 144 ถนน วังเหนือ – ลำปาง บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เบอร์ติดต่อ 08-07158809

แผนที่ Google Map