ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ทต.วังเหนือ

ณ หอประชุมเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ

รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในเด็กเเละเยาวชน

สร้างกิจกรรมด้วยการระบายสีออมสิน

สวมมาสคอตสร้างความสนุก ให้เเก่เด็กเเละเยาวชน