สถานบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ มอบรถวีลแชร์ให้คนพิการ