Loading...
หน้าแรก2022-12-14T04:36:17+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

โครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง [...]

ท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ [...]

ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่เฮียวชำรุด

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ [...]

มอบบ้านผู้สูงอายุ

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านผู้สูงอายุ [...]

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลวังเหนือเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top