วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้นายเกียรติ วงค์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือและกองช่าง ออกสำรวจความเสียหายถนนทรุดเนื่องจากฝนตกหนัก บริเวณชุมชนป่าเหียงพัฒนา