คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับประธานชุมชนประชาภิรมย์ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน