เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 บริการทุกวัน เข็ม 1,2,3,4 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-279100 ต่อ 119