เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินรณงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก