เทศบาลตำบลวังเหนือจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ.อาคารเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ