วันที่ 1 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือและประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563