เทศบาลตำบลวังเหนือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy ) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหรือ พร้อมผู้บริหาร ร่วมกับพนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่นและมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชร์บทความนี้