เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวีดีโอ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาหายเร็ว