เทศบาลตำบลวังเหนือได้ประชุมหารือการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลวังเหนือ , ผู้ใหญ่บ้าน , ชมรมผู้สูงอายุ และ อสม.