เทศบาลตำบลวังเหนือขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป