เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมงานมหกรรมสุขภาพครั้งที่ 8 ณ.โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง