เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่รับผิดชอบ