เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง”