ออกให้ความช่วยเหลือราษฏรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุน้ำป่าไหลหลาก

โดยทำการซ่อมลำเหมืองที่ขาด ณ ชุมชนแพะใต้พัฒนา