เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ”หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี 2562

ณ. วัดขันหอม เนื่องในวันเข้าพรรษา