เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนักหรือในที่สาธารณะผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฏหมายกำหนด รายละเอียดตามประกาศฉบับนี้
บัวจันทร์ สิทธิกุล, ติ๊ก แล้วงัย และ คนอื่นๆ อีก 48 คน
แชร์ 7 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์