เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับมูลนิธิโดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับนี้