นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 24 เมษายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ชุมชนแพะใต้พัฒนา จำนวน 2 หลัง