เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่าหมอกควัน