เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองคลัง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ
Suneerat Khamsa, ติ๊ก แล้วงัย และ คนอื่นๆ อีก 11 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์