กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการสุขภาพให้คำแนะนำในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณธ์เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565