นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา กำนันตำบลวังเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษาและส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565