โครงการอาคารเก็บของเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะ