เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือและโรงพยาบาลวังเหนือ ออกให้คำแนะนำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19) ให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือและตลาดนัดวันพุธ