เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนห้วยข่อยและชุมชนป่าเหียงพัฒนาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเก็บขยะบริเวณพี้นที่สาธารณะและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือ