วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานเทศบาลและจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์พัฒนา ร่วมดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ณ บริเวณชุมชนสัมพันธ์พัฒนา