กิจกรรมตรวจวัดสายตา  ตรวจฟัน  แจกอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน ให้กับผู้สูงอายุฯ