คณะผู้บริหาร​พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบสิ่งของให้กับจุดตรวจชุมชนตำบลวังเหนือ​ ณ บ้านห้วยข่อย​ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง