เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ .ห้องเกียรติยศ อาคารกาญจนาสิริ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ