เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการทำน้ำพริกกากหมู ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุนวังสามัคคี