ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเป้า(เส้นบ้านอ.บุญส่ง-สะพานแพะใต้)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ คสล.หมู่ที่ 4