เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลวังเหนือ

  โทร.061-792-1115  ในวันและเวลาราชการ